• Paszport

  • Nasi internisci sa uprawnieni do wydawania paszportów Unii Europejskiej umozliwiających poruszanie się zwierząt poza granicami naszego kraju.

    Posiadamy też uprawnienia do umieszczania zwierząt w bazach danych (po uprzednim ich zaczipowaniu). Ułatwia to znakomicie poszukiwania w przypadku ich zaginięcia.