• Nasz Zespół

 • Lek. wet. Bogna Aleksandra Dybowska – interna, chirurgia miękka

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prace zawodową rozpoczęła w Szpitalu Koni i Zwierząt Towarzyszących w Janowie Podlaskim. Od 2013 na stałe związana z leczeniem małych zwierząt w Warszawie. Jest w trakcie studiów specjalizacyjnych z Chorób Psów i Kotów.

  Lek. wet. Monika Szumielewicz - interna,anestezjologia

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Praktykę lekarską rozpoczęła w gdyńskiej lecznicy "Zwierzyniec" mającej pod opieką Schronisko dla Zwierząt i liczne Fundacje.  Doświadczenie zdobywała też prowadząc samodzielnie gabinet weterynaryjny w Gdyni..

  Lek. wet. Paulina Turek Borak – neurologia i rehabilitacja, anestezjologia

  Absolwentka Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Ukończyła I, II i III stopień kursu z Neurologii Weterynaryjnej w The European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) w Bernie w Szwajcarii oraz zaawansowany kurs z zakresu diagnostyki obrazowej i neuronauki  weterynaryjnej w Bolonii we Włoszech. Od ponad 6 lat zajmuje się rehabilitacją psów, kotów i koni współpracując z doświadczonymi ortopedami i chirurgami.  Aktualnie poszerza swoją wiedzę z dziedziny osteopatii w Międzynarodowej Szkole Osteopatii dla zwierząt ISOA.

  Lek. wet. Karolina Fidura – dermatologia

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w 2008. Zajmuje się głównie dermatologią weterynaryjną oraz wykonywaniem badań dodatkowych z nią związanych ( badania cytologiczne, ocena zeskrobin, trichogramów, wykonywanie biopsji cienkoigłowych, trepanobiopsji, wykonywanie testów śródskórnych, posiewów mykologicznych, badań videotoskopowych). W latach 2012 – 2014 ukończyła European School for Advanced Veterinary Studies zakresu dermatologii. Pogłębia stale wiedzę i umiejętności biorąc udział w licznych konferencjach naukowych. Jest członkiem Europejskeigo Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryjnych (ESVD).

  Dr nauk weterynaryjnych Piotr Marciński – USG

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W czasie trwania studiów ukończony kurs USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii. W latach 1993 – 2003 praca w Zakładzie Radiologii Katedry Chirugii Zwierząt SGGW. Od 2004 r. dr nauk weterynaryjnych z dziedziny USG. 

  Dr nauk weterynaryjnych Zbigniew Jarocki – kardiologia, nefrologia

  Dr nauk weterynaryjnych Zbigniew Jarocki – absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na uczelni. Specjalista Chorób Psów i Kotów, specjalizuje się również w leczeniu chorób nerek i serca.

  Lek.wet. Jarosław Balcerzak – onkologia

  Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w warszawskiej SGGW. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w krajowych i zagranicznych szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ), oraz Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej (ESVONC).
  Jest jednym z pierwszych w Polsce lekarzy stosujących elektrochemioterapię. Członek ISEBTT – Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Technologii i Terapii opartych na Elektroporacji. 

  Lek.wet. Piotr Kowalczyk – ortopedia, chirurgia

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, obecnie w trakcie studiów doktoranckich z zakresu ortopedii małych zwierząt na tej samej uczelni. Członek ESVOT (European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology – Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedów i Traumatologów Weterynaryjnych), absolwent prestiżowego kursu artroskopii małych zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Ghent, w Belgii (poziom podstawowy oraz zaawansowany). Autor publikacji z zakresu ortopedii oraz medycyny regeneracyjnej. 

  Lek. wet. Wojciech Czerwiecki – interna

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW . W latach 1974-1996 praca dydaktyczna, naukowa i usługowa w zakresie leczenia chorób psów i kotów w Katedrze Chorób Wewnętrznych SGGW. Od 1994r. do chwili obecnej praca w lecznicy przy pl. Hallera. Jeden z pierwszych w kraju absolwent specjalizacji Chorób Psów i Kotów.

  Lek.wet. Adam Pietroń – radiolog

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Tytuł specjalisty radiologii weterynaryjnej uzyskał w 2013 roku i już w październiku tego roku uzyskał prawnienia Związku Kynologicznego w Polsce do wykonywania i oceny badań hodowlanych psów w kierunku dysplazji stawów biodrowych, dysplazji stawów łokciowych oraz OCD.
  Od wielu lat zajmuje się także szeroko rozumianą interną psów i kotów.

  Lek.wet. Paweł Grudziński – kardiologia

  Lek. wet. Paweł Grudziński – kardiologia

  Lek. wet. Anna Lichman - interna

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest w trakcie studiów specjalizacyjnych z Chorób Psów i Kotów.  Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i warsztatach. Doświadczenie zdobyła pracując w lecznicach i schronisku.

  Prywatnie mol książkowy zdominowany przez przygarnięta kotkę Pumę.

  Lek. wet. Marika Wójcik Kucharuk - interna

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z naszą lecznicą związana od 2013 roku, najpierw jako asystent, potem jako lekarz.