• Nasz Zespół

 • Lek. wet. Anna Lichman - interna, stomatologia

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest w trakcie studiów specjalizacyjnych z Chorób Psów i Kotów.
  Pani dr konsultuje pacjentów stomatologicznych, ukończyła trzystopniowy Program Edukacyjny Sekcji Stomatologii Weterynaryjnej, akredytowany przez Uniwersytet Luksemburski. Nieustannie też podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w stażach, konferencjach i warsztatach stomatologicznych.
  Prywatnie mol książkowy zdominowany przez przygarnięta kotkę Pumę.

  Lek. wet. Marika Wójcik Kucharuk - interna

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z naszą lecznicą związana od 2013 roku, najpierw jako asystent, potem jako lekarz.

  Lek. wet. Monika Szumielewicz - interna,anestezjologia

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Praktykę lekarską rozpoczęła w gdyńskiej lecznicy "Zwierzyniec" mającej pod opieką Schronisko dla Zwierząt i liczne Fundacje.  Doświadczenie zdobywała też prowadząc samodzielnie gabinet weterynaryjny w Gdyni..

  Lek. wet. Laila Matar - interna

  Zoofizjoterapeuta małych zwierząt, ukończyła wydział medycyny weterynaryjnej w Warszawie w 2015 roku, w trakcie specjalizacji z chorób psów i kotów. Wiedzę i umiejętności zdobywała pod bacznym okiem lek.wet. Adama Pietronia prawie od początku studiów. Zawsze uśmiechnięta i energiczna. Jest także instruktorem fitness i wysiłek fizyczny to jej druga pasja. Zamiłowanie do ruchu i medycyny połączyła w pasję do fizjoterapii zwierząt. Jako uzupełnienie leczenia konwencjonalnego stosuje akupunkturę.

   

  Lek. wet. Paulina Turek Borak – neurologia i rehabilitacja, anestezjologia

  Absolwentka Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Ukończyła I, II i III stopień kursu z Neurologii Weterynaryjnej w The European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) w Bernie w Szwajcarii oraz zaawansowany kurs z zakresu diagnostyki obrazowej i neuronauki  weterynaryjnej w Bolonii we Włoszech. Od ponad 6 lat zajmuje się rehabilitacją psów, kotów i koni współpracując z doświadczonymi ortopedami i chirurgami.  Aktualnie poszerza swoją wiedzę z dziedziny osteopatii w Międzynarodowej Szkole Osteopatii dla zwierząt ISOA.

  Lek. wet. Karolina Fidura – dermatologia

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w 2008. Zajmuje się głównie dermatologią weterynaryjną oraz wykonywaniem badań dodatkowych z nią związanych ( badania cytologiczne, ocena zeskrobin, trichogramów, wykonywanie biopsji cienkoigłowych, trepanobiopsji, wykonywanie testów śródskórnych, posiewów mykologicznych, badań videotoskopowych). W latach 2012 – 2014 ukończyła European School for Advanced Veterinary Studies zakresu dermatologii. Pogłębia stale wiedzę i umiejętności biorąc udział w licznych konferencjach naukowych. Jest członkiem Europejskeigo Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryjnych (ESVD).

  Lek. wet. Wojciech Czerwiecki – interna

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW . W latach 1974-1996 praca dydaktyczna, naukowa i usługowa w zakresie leczenia chorób psów i kotów w Katedrze Chorób Wewnętrznych SGGW. Od 1994r. do chwili obecnej praca w lecznicy przy pl. Hallera. Jeden z pierwszych w kraju absolwent specjalizacji Chorób Psów i Kotów.

  Dr nauk weterynaryjnych Piotr Marciński – USG

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W czasie trwania studiów ukończony kurs USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii. W latach 1993 – 2003 praca w Zakładzie Radiologii Katedry Chirugii Zwierząt SGGW. Od 2004 r. dr nauk weterynaryjnych z dziedziny USG. 

  Lek.wet. Michał Nowicki – ortopedia, chirurgia

  Specjalista chirurgii weterynaryjnej oraz specjalista radiologii weterynaryjnej. Pracuje od 2006 po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu. Od 2011 prowadzi przychodnię, a od 2016 klinikę weterynaryjną . Ukończył specjalizację z zakresu chirurgii i radiologii weterynaryjnych. Należy do międzynarodowej organizacji  AOVET zajmującej się traumatologią weterynaryjną oraz ESVOT – Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedów i Traumatologów Weterynaryjnych. Ukończył też liczne kursy z zakresu traumatologii, ortopedii, artroskopii oraz neurochirurgii weterynaryjnej. W zakresie jego szczególnych zainteresowań leży leczenie schorzeń stawów, traumy oraz niedowładów i porażeń.

  Lek. wet. Magdalena Paszkowska - chirurgia

  Dr nauk weterynaryjnych Zbigniew Jarocki – kardiologia, nefrologia

  Dr nauk weterynaryjnych Zbigniew Jarocki – absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na uczelni. Specjalista Chorób Psów i Kotów, specjalizuje się również w leczeniu chorób nerek i serca.

  Lek.wet. Jarosław Balcerzak – onkologia

  Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w warszawskiej SGGW. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w krajowych i zagranicznych szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ), oraz Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej (ESVONC).
  Jest jednym z pierwszych w Polsce lekarzy stosujących elektrochemioterapię. Członek ISEBTT – Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Technologii i Terapii opartych na Elektroporacji. 

  Lek.wet. Adam Pietroń – radiolog

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Tytuł specjalisty radiologii weterynaryjnej uzyskał w 2013 roku i już w październiku tego roku uzyskał prawnienia Związku Kynologicznego w Polsce do wykonywania i oceny badań hodowlanych psów w kierunku dysplazji stawów biodrowych, dysplazji stawów łokciowych oraz OCD.
  Od wielu lat zajmuje się także szeroko rozumianą interną psów i kotów.

  Lek.wet. Paweł Grudziński – kardiologia

  Lek. wet. Paweł Grudziński – kardiologia